001 cyanotype plate halfmoon

  • ¥ 2,000

002 cyanotype plate halfmoon

  • ¥ 2,000

004 cyanotype plate fullmoon

  • ¥ 2,000

005 cyanotype plate fullmoon

  • ¥ 2,000

006 hatsuga plate

  • ¥ 3,000

007 hatsuga plate

  • ¥ 3,000

008 "key"holder

  • ¥ 2,500

009 "key"holder

  • ¥ 2,500

010 "key"holder

  • ¥ 2,500

011 tsuchime pin

  • ¥ 2,500